OM BOKEN

Vad kan krig lära oss om att leda företag?

 

Ledning handlar om att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa och

dynamiska situationer. I vårt moderna samhälle tycks ledning i vid bemärkelse bli allt mer komplicerad.

Det är till och med så att ledning numera nästan mer verkar handla om att samordna verksamheter

än att åstadkomma resultat.

Militär ledning har alltid varit resultatorienterad och därför finns det skäl att studera dess tillämpning.

Detta syns särskilt i krig, varför vi valt det som utgångspunkt som motsats till när allt fungerar väl.

 

Syftet är att lyfta fram olika aspekter på ledning när det är svårt att fatta beslut, när beslut dessutom får allvarliga konsekvenser, när långsiktig planering och kortsiktig verksamhet genomförs samtidigt och när man är beroende av att chefer vågar och klarar av att ta ansvar.

 

20 civila chefer, bland andra tidigare försvarsministern Mikael Odenberg, Sveriges Televisions tidigare vd Eva Hamilton, vice riksbankschefen Cecilia Skingsley och Ola Johannesson från SOS Alarm har utifrån från 25 militärhistoriska exempel kommenterat var de ser beröringspunkter mellan bra civil och militär ledning.

Exemplen belyser olika aspekter på ledarskap, ledningsdoktriner och ledningsstöd.

Medverkande

 • Charlotta Falvin har styrelsebefattningar vid Lunds tekniska högskola och Ideon

 • Stephan Müchler är vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

 • Sven-Christer Nilsson är f.d koncernchef i Ericsson och f.d styrelseordförande i Försvarets materielverk

 • Mikael Odenberg är f.d gd för Svenska kraftnät och f.d försvarsminister

 • Eva Östling är vd för Visita – svensk besöksnäring

 • Anders Brännström är generalmajor och f.d arméchef

 • Anders Danielsson är ordförande i Röda korset, f.d gd Migrationsverket, och f.d chef för SÄPO

 • Barbro Fridén är f.d sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Jonas Hafström är styrelseordförande vid Lunds universitet och f.d ambassadör i Bangkok

 • Eva Hamilton har styrelsebefattningar och är f.d vd för Sveriges Television

 • Peter Bergman är technical director vid AB Tetra Pak

 • Nils Bildt är styrelseordförande i Teleopti

 • Valerie Binner har haft olika personalchefsbefattningar på Elekta, Dometic Group och AstraZeneca

 • Susanne Hagström Rosenqvist är polisområdeschef i Södra Skåne

 • Ola Johannesson är operativ chef vid SOS Alarm AB, är f.d räddningschef i Ljungby kommun

 • Kerstin Lingebrant är förvaltningschef i Svalövs kommun, f.d personalchef i sjukvården, utvecklingsledare i Apoteket AB, gymnasielärare

 • Jan Nygren är styrelseordförande för Försvarets materelverk, f.d statsråd och tidigare vice vd för SAAB AB

 • Jan Pålsson är f.d kommundirektör i Kristianstad

 • Cecilia Schelin Seidegård är landshövding på Gotland

 • Susanna Schneeberger är vd för Terex Material Handling och har haft olika ledande befattningar inom Trelleborgskoncernen

 • Cecilia Skingsley är vice riksbankschef

© 2018  Analysera AB

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now