Om ledning

Strategisk ledning – Högre chefer
 • Hur skapa organisationer som underlättar delegering, med chefer och underlydande som kan hantera delegerat ansvar?

 • Hur få en monopolorganisation att utveckla sin effektivitet?

 • Hur säkerställa att chefer vågar agera i ett samhälle som präglas av en konsensuskultur?

 • Hur utbilda och forma medarbetare som är lojala men som samtidigt vågar framföra en avvikande mening?

 • Hur minska risken för att känslor tar överhanden vid beslutsfattande?

 • Hur bäst välja ut och förbereda eventuella kandidater till höga chefsbefattningar?

Operativ och indirekt ledning – Mellanchefer
 • Hur säkerställa en god personkännedom?

 • Hur uppamma initiativkraft och vilja till ansvarstagande både hos chefer och underlydande personal?

 • Hur säkerställa att underlydande chefer förstår och känner sig delaktiga i beslut och deras genomförande?

 • Hur möta riskerna med självöverskattning och att vila på gamla lagrar?

 • Hur förbereda organisationen för det oförutsebara?

Taktisk och direkt ledning
– Första linjens chefer
 • Hur skapa chefer som vågar, vill och förmår kombinera fasthet och välvilja i sitt ledarskap?

 • Hur planera och utveckla tekniska system så att de passar brukaren?

 • Hur skapa en styrande ledningskultur i en organisation och samtidigt kunna samverka med organisationer som har andra ledningskulturer?

 • Hur skapa chefer vilka ser det som naturligt och också har förmågan att agera som föredömen?

 • Hur klara balansgången mellan högre chefs krav och underlydandes önskningar?

Arbete i staber – Chefens stöd
 • Hur säkerställa att inte obekväm information undertrycks?

 • Hur skapa en kultur där chefer vågar och kan fatta beslut som avviker från konsensus samtidigt som de förblir lyhörda för råd?

 • Hur undvika att rådgivares agerande påverkas av egenintresse?

 • Hur skapa flexibla modeller för strukturerat stabsarbete som inte leder till detaljregleringar men som ändå tillgodoser behovet av styrning?

© 2018  Analysera AB

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now